منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد علوم پزشکی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی از روز پنجشنبه ۱بهمن آغاز میشود

 

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی از روز پنجشنبه ۱بهمن آغاز تا روز ۱۰ بهمن  ادامه خواهد یافت. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانند  به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمایند.