منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

از امروز اول بهمن ماه ۹۴  در سایت مرکز سنجش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir آغاز شد.