منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

ارتقای رتبه علمی ۱۴ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد ۱۴ عضو هیات علمی این دانشگاه موفق به دریافت ارتقای رتبه علمی شدند.

در این جلسه از مجموع ۱۵ پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه علمی اعضای هیات علمی این دانشگاه، با ارتقای رتبه ۱۴ پرونده موافقت شد که از این تعداد، ۱۳ پرونده مربوط به ارتقا از استادیاری به دانشیاری و یک پرونده مربوط به ارتقا از دانشیاری به استادی بود.

همچنین با ارتقا رتبه یک پرونده نیز به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد.

جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد با حضور حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.