منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

اعطای وام سه برابری به دانشجویان ممتاز و نمونه علوم پزشکی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، شرایط ویژه اعطای تسهیلات مختلف به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه های علوم پزشکی را اعلام کرد.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، در راستای حمایت از دانشجویان نخبه و نمونه در زمینه های مختلف، امتیازات ویژه ای را برای این دانشجویان در نظر گرفته است.

وام تحصیلی دانشجویان که مبلغ پرداختی آن به دانشجویان مجرد ماهیانه ۷۵۰ هزار ريال (۷۵ هزار تومان) و برای دانشجویان متأهل ماهیانه ۹۸۰ هزار ريال (۹۸ هزار تومان) است به دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب یک نوبت اعطا می شود.