منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

افزایش ظرفیت دوره کارشناسی دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ظرفیت دوره ی کارشناسی این دانشگاه درحال افزایش است و برای سال آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

 

احمد معتمدی  گفت: درحال حاضر ۴۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی تحصیل میکنند  و ۶۰ درصد در مقطع تحصیلات تکمیلی حضور دارند.

وی افزود: هدف از اصلاح ظرفیت های دانشگاه افزایش پذیرش دانشجوی کارشناسی است که این روند در سال جاری ایجاد شد و برنامه داریم برای سال آینده نیز روند افزایش ظرفیت ها ادامه یابد.