منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

انتشار اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص جزئیات پذیرش آزمون دکتری ۹۵

اطلاعیه دانشگـاه فردوسـی مشهـد در رابطه با پذیـرش دانشجـوی مقطع دکتـری تخصصی در سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ منتشـر گردید.دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه آزمون ورودی دوره دکتری در سال ۹۵، دانشجو می‌پذیرد.

برای کسب اطلاعات تکمیلی به وبسایت دانشگاه به آدرس www.um.ac.ir  مراجعه کنید