منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

بخشش جرایم وام های دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد طرح تشویقی بخشودگی ۱۰۰ درصدی

صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد طرح تشویقی بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه را به مناسبت دهۀ مبارک فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه اجرا کند.

دانش آموختگان بدهکار می توانند با استفاده از این فرصت نسبت به پرداخت بدهی خود از طریق پورتال صندوق رفاه دانشجویان، بدون احتساب جریمه اقدام کنند.