منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

عزم جدی برای برخورد با تخلفات موسسات آموزش عالی

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: برخی از موسسات آموزشی بدون داشتن حتی یک عضو هیئت علمی به پذیرش دانشجو مبادرت می کنند.

دکتر محمد فرهادی در جلسه ۷۶ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ضمن بیان این مطلب، افزود: برخی از موسسات آموزش عالی حتی با جعل مهر وزارت علوم مدرک دانشگاهی صادر می کنند که عزم جدی داریم با این تخلفات برخورد کنیم.

وزیر علوم ادامه داد: در ابتدای پذیرش مسئولیت وزارت علوم، هر روز شاهد بودم که یک یا چند دانشگاه به لیست موسسات آموزش عالی افزوده می شد در حالی که قبلا وزارت علوم از وجود برخی از این موسسات بی خبر بوده است.