منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

اقدام به خودکشی یک دانشجوی دانشگاه خوارزمی

یکی از دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی در خوابگاه پردیس کرج این دانشگاه اقدام به خودکشی کرد.

صبح امروز پنج شنبه ۲۰ اسفند یکی از دانشجویان پسر کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی خود را در خوابگاه این دانشگاه واقع در پردیس کرج حلق آویز کرد که منجر به فوت وی شد.

عزیزالله حبیبی معاون دانشجویی دانشگاه خوارزمی با تایید این خبر گفت: دانشجو به صورت حلق آویز مشاهده شده، اما اینکه آیا وی خودکشی کرده یا خیر، در دست بررسی است.

وی افزود: علت این اقدام دانشجو بعد از بررسی نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی اعلام می شود.