منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

رشته های جدید کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

رشته و منابع امتحانی جدید به مجموعه آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ گروه پزشکی اضافه شد

رشته تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) با تغییراتی تحت عنوان نام جدید «فناوری تصویربرداری پزشکی» در این دوره از آزمون کارشناسی ارشد پزشکی، پذیرش دانشجو دارد.

دروس، ضرایب و منابع این رشته در مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

همچنین منابع امتحانی رشته های «بهداشت روان» و «تکنولوژی گردش خون» تغییر یافت.

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا ۱۰ بهمن ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. این آزمون در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۵ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود.