منـو
برای دسترسی آسان‌تر به خدمات ما
لطفا انتخاب کنید...

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه آزاد

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه ۹ بهمن در دونوبت صبح و عصر

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه ۹ بهمن در دونوبت صبح و عصر برگزار میشود و کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه در پایگاه اینترنتی www.azmoon.org قابل دسترسی است.