راهنمای انتخاب رشته- محل کارشناسی ارشد سراسری

دفترچه راهنمای انتخاب رشته- محل کارشناسی ارشد سراسری ۱۳۹۵

رایگان!

دفترچه راهنمای انتخاب رشته – محل آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال 1395.

توضیحات محصول

در این بخش، فایل دفترچه راهنمای انتخاب رشته – محل آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال ۱۳۹۵ برای سهولت در استفاده در کنار دیگر منابع آزمون قرارداده شده است تا نیاز داوطلبان به تامین تمامی منابع به صورت یکجا مرتفع گردد.