فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد زبان و ادبیات فارسی

1101- مجموعه زبان و ادبیات فارسی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس نظم فارسی، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.