توزیع آماری سوالات + تعداد شرکت کنندگان

توزیع آماری سوالات + تعداد شرکت‌کنندگان، ارشد زبان و ادبیات فارسی

1101- مجموعه زبان و ادبیات فارسی

3,900 تومان

تعداد شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی به همراه بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته.

توضیحات محصول

تعداد رقبای داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد همواره یکی از سوالات اساسی آن‌ها در این آزمون به شمار می‌آید.

به همین منظور در این فایل تعداد شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات فارسی به همراه بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته، شامل مهمترین مباحث، بودجه بندی و سرفصل ها از نظر طراحان کنکور ارشد جمع آوری شده است. این موارد شامل دروسی مثل نظم فارسی، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی و… هم هست.