تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد علوم جغرافیایی

1102- مجموعه‌ی علوم جغرافیایی

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی است. شامل مهمترین سرفصل‌ها و مباحث سوالات دروس رشته جغرافیا مثل فلسفه جغرافیا، آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی و عشایری و…