فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد علوم جغرافیایی

1102- مجموعه‌ی علوم جغرافیایی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس فلسفه جغرافیا، آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی و عشایری و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.