منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد علوم جغرافیایی

1102- مجموعه‌ی علوم جغرافیایی

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیایی شامل دروس فلسفه جغرافیا، آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی و عشایری و…