تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد علوم اقتصادی

1105- مجموعه علوم اقتصادی

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس رشته اقتصاد مثل اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، مجموعه دروس تخصصی رشته اقتصاد (مالیه بین‌الملل، تجارت بین‌الملل، بخش عمومی، اقتصاد اسلامی، پول‌ و بانكداری) و…