فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد علوم اقتصادی

1105- مجموعه علوم اقتصادی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس اقتصاد خرد، اقتصاد كلان و مجموعه دروس تخصصی رشته اقتصاد (مالیه بین‌الملل، تجارت بین‌الملل، بخش عمومی، اقتصاد اسلامی، پول‌ و بانكداری) و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.