توصیه رتبه‌های برتر

توصیه‌ی رتبه‌های برتر، ارشد علوم اقتصادی

1105- مجموعه علوم اقتصادی

3,900 تومان

منابع مطالعه شده و توصیه شده توسط  رتبه های برتر آزمون‌های کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی.

توضیحات محصول

منابع مطالعه شده و توصیه شده توسط  رتبه‌های برتر آزمون‌های کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی.