تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

1106-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مثل فیزیولوژی و تغذیه ورزش، حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و…