فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

1106-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس فیزیولوژی و تغذیه ورزش، حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.