توصیه رتبه‌های برتر

توصیه‌ی رتبه‌های برتر، ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

1106-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

3,900 تومان

منابع مطالعه شده و توصیه شده توسط  رتبه های برتر آزمون‌های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

توضیحات محصول

منابع مطالعه شده و توصیه شده توسط  رتبه‌های برتر آزمون‌های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی.