منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

1106-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی شامل دروس فیزیولوژی و تغذیه ورزش، حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و…