تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد تاریخ

1107-مجموعه تاریخ

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس مجموعه تاریخ مثل تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ جهان و…