فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد تاریخ

1107-مجموعه تاریخ

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه تاریخ به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ جهان و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.