فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد الهیات و معارف اسلامی

1112- مجموعه الهیات و معارف اسلامی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس زبان عربی، اصول، فقه و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.