تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد زبان انگلیسی

1121- مجموعه زبان انگلیسی

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس تخصصی گرایش‌های مختلف رشته‌ی زبان انگلیسی.