فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد زبان انگلیسی

1121- مجموعه زبان انگلیسی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس تخصصی گرایش‌های مختلف رشته‌ی زبان، اطلاعات مفیدی کسب نمایید.