فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد حقوق

1126- مجموعه حقوق

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.