منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد حقوق

1126- مجموعه حقوق

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی و…