فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد روانشناسی ۱

1133- مجموعه روانشناسی 1

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1 به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی ۱ به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس روانشناسی بالینی، روانشناسی رشد، علم‌النفس و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.