منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد روانشناسی ۱

1133- مجموعه روانشناسی 1

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 1.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی ۱ شامل دروس روانشناسی بالینی، روانشناسی رشد، علم‌النفس و…