تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد حسابداری

1134- مجموعه حسابداری

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس مجموعه حسابداری مثل حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی و…