فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد حسابداری

1134- مجموعه حسابداری

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.