توصیه رتبه‌های برتر

توصیه‌ی رتبه‌های برتر، ارشد حسابداری

1134- مجموعه حسابداری

3,900 تومان

منابع مطالعه شده و توصیه شده توسط  رتبه های برتر آزمون‌های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری.

توضیحات محصول

منابع مطالعه شده و توصیه شده توسط  رتبه‌های برتر آزمون‌های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری.