منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد حسابداری

1134- مجموعه حسابداری

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری شامل دروس حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی و…