منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد روانشناسی ۲

1143- مجموعه روانشناسی 2

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 2.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی ۱ شامل دروس روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، مبانی مشاوره و راهنمایی و…