تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد شیمی

1203- مجموعه شیمی

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس مجموعه شیمی مثل شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی کاربردی و…