فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد شیمی

1203- مجموعه شیمی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مجموعه شیمی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی کاربردی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.