منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد شیمی

1203- مجموعه شیمی

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی شامل دروس شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی کاربردی و…