فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد فیزیک

1204- مجموعه فیزیک

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس فیزیک پایه، ترمودینامیک، الکترومغناطیس، مکانیک کوانتومی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.