توزیع آماری سوالات + تعداد شرکت کنندگان

توزیع آماری سوالات + تعداد شرکت‌کنندگان، ارشد علوم و صنایع غذایی

1313- علوم و صنایع غذایی

3,900 تومان

تعداد شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی به همراه بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته.

توضیحات محصول

تعداد رقبای داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد همواره یکی از سوالات اساسی آن‌ها در این آزمون به شمار می‌آید.

به همین منظور در این فایل تعداد شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی به همراه بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد این رشته، شامل مهمترین مباحث، بودجه بندی و سرفصل ها از نظر طراحان کنکور ارشد جمع آوری شده است. این موارد شامل دروسی مثل شیمی مواد غذایی، میكروبیولوژی مواد غذایی، تكنولوژی مواد غذایی و… هم هست.