فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

1324- بیوتکنولوژی کشاورزی

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس ژنتیک، اصول اصلاح نباتات، بیوشیمی و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.