منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

1324- بیوتکنولوژی کشاورزی

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی شامل دروس ژنتیک، اصول اصلاح نباتات، بیوشیمی و…