تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، ارشد معماری

1352- مجموعه معماری

2,900 تومان

منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه معماری.

توضیحات محصول

این فایل شامل منابع و مهمترین سرفصل سوالات دروس آزمون کارشناسی ارشد مجموعه معماری است. شامل مهمترین سرفصل ها و مباحث سوالات دروس معماری مثل تاریخ و مبانی نظری، دروس فنی ساختمان، درک عمومی معماری و…