منابع مهم برای مطالعه

منابع مهم برای مطالعه، ارشد معماری

1352- مجموعه معماری

1,200 تومان

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه معماری.

توضیحات محصول

مهمترین منابع و رفرنس های آزمون کارشناسی ارشد مجموعه معماری شامل دروس تاریخ و مبانی نظری، دروس فنی ساختمان، درک عمومی معماری و…