فرصت ویژه!
تعداد سوالات آزمون

تعداد سوالات آزمون، ارشد هنرهای ساخت و معماری

1361- هنرهای ساخت و معماری

900 تومان رایگان!

تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری به همراه مدت زمان آزمون.

توضیحات محصول

شما در این فایل می‌توانید در مورد تعداد سوالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری به همراه مدت زمان آزمون، شامل دروس ایستایی و فن ساختمان، مدیریت کارگاهی، مواد و مصالح و… اطلاعات مفیدی کسب نمایید.